Finance

Dodatni stroški

Dodatni stroški so dodatni stroški, povezani s proizvodnjo ene dodatne proizvodne enote. Pri oblikovanju cene je lahko koristno, da kupcu v okviru enkratnega posla zaračunate prodajo dodatnih enot. Če ima na primer podjetje na voljo 10 dodatnih enot v svojem proizvodnem načrtu in so spremenljivi stroški teh enot (to so njihovi dodatni stroški) skupaj 100 USD, potem bo vsaka zaračunana cena, ki presega 100 USD, ustvarila dobiček za podjetje. Koncept se lahko uporabi tudi za analizo znižanja stroškov. Na primer, lahko je zanimivo določiti postopno spremembo stroškov, kadar:

  • Osebi preneha delovno razmerje

  • Zaprta je proizvodna linija

  • Distribucijski center je zaprt

  • Odvisna družba je razprodana

Inkrementalna analiza stroškov pregleda samo tiste stroške, ki se bodo spremenili kot rezultat odločitve. Vsi drugi stroški se štejejo za nepomembne za odločitev.

Podobni pogoji

Dodatni stroški so znani tudi kot mejni stroški.