Finance

Izkaz poslovnega izida s spremenljivo nabavno vrednostjo

Izkaz poslovnega izida s spremenljivo nabavno vrednostjo je tisti, pri katerem se vsi spremenljivi odhodki odštejejo od prihodkov, da se doseže ločeno navedena stopnja prispevka, od katerega se nato odštejejo vsi fiksni odhodki, da se doseže čisti poslovni izid obdobja.

Koristno je ustvariti izkaz poslovnega izida v spremenljivi obliki izračuna stroškov, če želite določiti tisti delež stroškov, ki se resnično spreminja neposredno s prihodki. V mnogih podjetjih bo stopnja prispevka bistveno višja od bruto marže, ker je tako velik znesek proizvodnih stroškov določen, zelo malo prodajnih in administrativnih stroškov pa je spremenljivih.

Izkaz spremenljivega donosa se razlikuje od običajnega izkaza poslovnega izida v treh pogledih:

  • Vsi fiksni proizvodni stroški se v izkazu seštejejo nižje po stopnji prispevka;

  • Vsi spremenljivi prodajni in administrativni stroški so združeni s spremenljivimi proizvodnimi stroški, tako da so del izračuna stopnje prispevka; in

  • Bruto marža se nadomesti z maržo prispevka.

Tako je oblika izkaza poslovnega izida s spremenljivo nabavno vrednostjo: