Finance

T račun

AT račun je grafični prikaz računa glavne knjige. Ime računa je postavljeno nad "T" (včasih skupaj s številko računa). Vpisi v breme so prikazani levo od "T", dobropisi pa desno od "T". Skupno stanje za vsak račun "T" se prikaže na dnu računa. Številni računi T so običajno združeni v skupine, da prikažejo vse račune, na katere vpliva računovodska transakcija. Račun T je temeljno orodje za učenje dvojnega knjigovodstva, ki prikazuje, kako se ena stran računovodske transakcije odraža na drugem računu. Prav tako je koristno za razjasnitev bolj zapletenih transakcij. Ta pristop se ne uporablja v računovodstvu z enim vnosom, kjer vsaka transakcija vpliva samo na en račun.

Primer računa T

V naslednjem primeru, kako se uporabljajo računi T, podjetje od najemodajalca prejme račun za najemnino v višini 10.000 USD. Iz računa T je razvidno, da bo na račun stroškov najemnin prišlo do obresti v višini 10.000 ameriških dolarjev, kot tudi ustreznih 10.000 ameriških dolarjev na račun plačilnih računov. Ta začetna transakcija kaže, da je družba imela tako stroške kot tudi obveznost plačila teh stroškov.

Spodnji niz računov T v primeru kaže, da podjetje nekaj dni kasneje plača račun za najemnino. Posledica tega je odprava obveznosti do virov sredstev z bremenitvijo tega računa in dobroimetja na računu gotovine (sredstva), kar zmanjša stanje na tem računu.