Finance

Povprečna bilančna vsota

Povprečna bilančna vsota je opredeljena kot povprečni znesek sredstev, evidentiran v bilanci stanja podjetja ob koncu tekočega leta in preteklega leta. Ta številka se najpogosteje uporablja v primerjavi s skupno prodajo v tekočem letu za določitev zneska sredstev, potrebnih za podporo določenemu obsegu prodaje. To je koristna primerjava, saj nizka raven premoženja v primerjavi s prodajo pomeni, da poslovodna skupina zelo učinkovito uporablja svoja sredstva pri poslovanju.

Formula povprečne bilančne vsote je:

(Sestavljena sredstva na koncu tekočega leta + Sestavljena sredstva na koncu prejšnjega leta) ÷ 2

Primerjava s skupno prodajo je manj koristna za zelo uspešno podjetje, ki je nabralo veliko denarja, saj je denarni znesek vključen v izračun povprečne bilančne vsote. V tem primeru je izračun mogoče spremeniti tako, da izključuje več kot le skromen znesek gotovine.

Druga sprememba je povprečje skupnega zneska sredstev na koncu vsakega meseca. S tem se z izračunom izognemo nenavadnim padcem ali skokom v skupnem znesku sredstev, ki bi se lahko pojavili, če bi uporabili samo podatke o sredstvih ob koncu leta.