Finance

Primeri kapitalskih izdatkov

Kapitalski odhodki se nanašajo na porabo sredstev za sredstvo, za katero se pričakuje, da bo podjetju zagotovilo korist več kot eno poročevalno obdobje. Primeri kapitalskih izdatkov so naslednji:

 • Zgradbe (vključno z naknadnimi stroški, ki podaljšujejo življenjsko dobo zgradbe)

 • Računalniška oprema

 • Pisarniška oprema

 • Pohištvo in oprema (vključno s stroški pohištva, ki je združeno in obravnavano kot ena enota, na primer skupina miz)

 • Neopredmetena sredstva (na primer kupljena taksi licenca ali patent)

 • Zemljišča (vključno s stroški nadgradnje zemljišča, kot so stroški namakalnega sistema ali parkirišča)

 • Stroji (vključno s stroški, potrebnimi za postavitev opreme na predvideni kraj in za predvideno uporabo)

 • Programska oprema

 • Vozila

Izdatki se sicer prikažejo kot odhodki, če velja katero od naslednjih dveh pravil:

 • Izdatki se nanašajo na znesek, ki je nižji od določene omejitve kapitalizacije podjetja. Omejitev uporabe velikih začetnic je določena, da podjetje ne izgublja časa za sledenje sredstvom, ki imajo malo vrednosti, kot so računalniške tipkovnice.

 • Odhodki se nanašajo na postavko, ki naj bi bila v celoti porabljena v tekočem obdobju poročanja.