Finance

Ali je nabrana amortizacija sredstvo ali obveznost?

Akumulirana amortizacija je skupna vsota vseh stroškov amortizacije, ki so bili do danes pripoznani za osnovno sredstvo. Kot tak se šteje za konto sredstva, kar pomeni, da vsebuje negativno stanje, ki naj bi pobotalo račun sredstva, s katerim je seznanjeno, kar ima za posledico čisto knjigovodsko vrednost. Akumulirana amortizacija je razvrščena ločeno od običajnih računov sredstev in obveznosti iz naslednjih razlogov:

  • To ni sredstvo, saj stanja na računu ne predstavljajo nečesa, kar bo podjetju prineslo ekonomsko vrednost v več poročevalnih obdobjih. Če sploh, nabrana amortizacija predstavlja znesek ekonomske vrednosti, ki je bila porabljena v preteklosti.

  • Ne gre za obveznost, saj stanja na računu ne predstavljajo obveznosti plačila tretji osebi. Namesto tega se nabrana amortizacija v celoti uporablja za notranje vodenje evidence in nikakor ne predstavlja plačilne obveznosti.

Če se morate odločiti, ali boste nabrano amortizacijo razvrstili med sredstvo ali obveznost, jo je treba obravnavati kot sredstvo preprosto zato, ker je tam račun v bilanci stanja poročan. Če bi ga opredelili kot odgovornost, bi to ustvarilo napačen vtis, da ima podjetje odgovornost do tretje osebe.