Finance

Rezervacija za dohodnino

Rezervacija za dohodnino je ocenjeni znesek, ki ga podjetje ali posamezni davčni zavezanec pričakuje, da bo plačal dohodnino za tekoče leto. Znesek te rezervacije se izračuna tako, da se izkazani čisti dobiček podjetja prilagodi različnim trajnim in začasnim razlikam. Prilagojeni znesek neto dohodka se nato pomnoži z veljavno stopnjo dohodnine, da se doseže rezervacija za dohodnino.

To določbo lahko v veliki meri spremeni znesek davčnega načrtovanja, s katerim se oseba ali podjetje ukvarja z odlogom ali odpravo obveznosti za davek od dohodka. Posledično se lahko sorazmerna velikost te določbe od davkoplačevalca do davkoplačevalca bistveno razlikuje glede na njihove zmožnosti davčnega načrtovanja.

Načrtovana rezervacija za dohodnino se lahko vključi tudi v proračunski model podjetja. V dobro oblikovanem modelu bi ta predvidena določba vključevala tako trajne kot začasne razlike. V bolj osnovnem modelu določba preprosto temelji na veljavni davčni stopnji.