Finance

Neto plača

Neto plača je znesek plačila za odhod domov, ki ostane po odstranitvi vseh zadržkov in odbitkov s plače osebe. Preostali znesek se nato zaposlenemu izplača v gotovini. Odbitki, ki se lahko upoštevajo od bruto plače, da se doseže neto plača, vključujejo (vendar niso omejeni na) naslednje:

  • Zvezna dohodnina

  • Državni in lokalni davki na dohodek

  • Davek na socialno varnost

  • Davek na Medicare

  • Odbitki za zdravstveno zavarovanje

  • Prilagodljivi odbitki za račune porabe

  • Odbitki za pokojnino

  • Povračilo posojil podjetjem

  • Odbitki za dobrodelne donacije

  • Okraski