Finance

Pomožne dejavnosti

Podporne dejavnosti so ukrepi, ki jih izvaja neprofitna organizacija, razen programskih storitev. Podporne dejavnosti običajno vključujejo dejavnosti zbiranja sredstev, vodstvene in splošne dejavnosti ter dejavnosti za razvoj članstva. Donatorji raje vidijo nizko razmerje med podpornimi dejavnostmi in programskimi storitvami, kar kaže, da se večina njihovih donacij porabi za nadaljnji glavni namen organizacije.