Finance

Revizijska dokumentacija

Revizijska dokumentacija je evidenca izvedenih postopkov, pridobljenih dokazov in sklepov, ki so bili sprejeti v okviru revizije. Pravilna priprava revizijske dokumentacije je ključnega pomena iz več razlogov, vključno z naslednjimi:

 • Lahko se uporabi kot obramba, če je revizor kdaj obtožen malomarnosti.

 • Recenzent je lažje pregledati.

 • Predstavlja boljšo raven nadzora kakovosti nad revizijo.

 • Prikazuje revizorjem v poznejših letih, kako je bila revizija izvedena.

 • Uporablja se lahko kot orodje za usposabljanje mlajših revizorjev.

Vrste revizijske dokumentacije, ki jih je treba sestaviti, vključujejo naslednje:

 • Izvedene analize

 • Načrti revizije

 • Kontrolni seznami

 • Potrditvena pisma

 • Memorandumi in korespondenca glede najdenih vprašanj

 • Predstavitvena pisma

 • Povzetki pomembnih ugotovitev

Zaradi ohranjanja revizijske dokumentacije na obvladljivo dolžino ni treba vključiti ničesar od naslednjega:

 • Popravljene kopije

 • Dvojniki

 • Opombe glede predhodnih sklepov

 • Nadomeščeni osnutki

Revizijska dokumentacija se imenuje tudi revizijski delovni dokument.