Finance

Opredelitev finančnega tveganja

Finančno tveganje je potencialna izguba, ki jo ima vlagatelj pri vlaganju v podjetje, ki uporablja izposojeni denar. Ko podjetje uporabi velik znesek dolga, ima znatne stroške obresti in obveznost odplačila glavnice, zaradi česar je večja verjetnost, da bo imelo finančne težave, če se bodo njegovi denarni tokovi zmanjšali. Če pa je subjekt vlada, ne more zbrati dovolj denarja iz davkov za plačilo obveznic.

Obstaja več vrst finančnega tveganja, ki vključujejo naslednje:

  • Kreditno tveganje . Da bo stranka ali posojilojemalec zamudil terjatev ali posojilo.

  • Valutno tveganje . Te izgube bodo nastale na imetjih tujih valut, ko bodo menjalni tečaji nihali.

  • Kapitalsko tveganje . Te izgube bodo nastale na kapitalskih deležih, ko se bodo delnice podjetja hitro spremenile.

  • Likvidnostno tveganje . Da bodo izgube nastale, ko bodo tržne razmere zelo nestanovitne.

Finančno tveganje je mogoče zmanjšati z uporabo raznolikih deležev in strategij varovanja pred tveganji.