Finance

Povratna pridobitev

Do povratne pridobitve pride, kadar obstaja poslovna združitev, pri kateri je podjetje, ki izdaja vrednostne papirje, za prevzete računovodske namene določeno kot prevzeto podjetje. Ta dogovor običajno poteka tako, da lahko zasebno podjetje pridobi manjša lupina, ki je v javni lasti, kar ima za posledico združeno entiteto, ki je v javni lasti.

Po obratni pridobitvi poslovodstvo nekdanje zasebne družbe prevzame skupno poslovanje in izda vse javne prijave, ki se pričakujejo od javnega podjetja. Pri povratnih prevzemih je treba upoštevati tri glavna tveganja:

  • Subjekt lupine lahko vsebuje nedokumentirane obveznosti

  • Nastali javni subjekt še ni zbral denarja, kot bi bil v primeru prve javne ponudbe (IPO)

  • Za delnice podjetja verjetno ne bo veliko trga, kar vlagateljem otežuje prodajo delnic

Glede na pravkar omenjena vprašanja manjše organizacije, ki si ne morejo privoščiti popolnega IPO, običajno uporabljajo obratne prevzeme.