Finance

Na računih navedite datum zapadlosti

Stranka je lahko precej zapletena pri izračunu datuma zapadlosti računa. Kupec mora poiskati datum računa (ki se lahko nahaja na enem od več mest na računu) in plačilne pogoje (ki ne smejo biti v bližini datuma računa), nato pa na podlagi teh izračunati datum zapadlosti. dve informaciji. Torej, če je datum računa 15. april in so plačilni pogoji neto 30, je rok zapadlosti za vpis obveznosti do programske opreme 15. maj. Skratka, če kupec računa ne preuči natančno, obstaja velika verjetnost da bo vpisan napačen datum zapadlosti, kar vpliva na plačilo podjetju.

Da je stvar še hujša, večina plačilnih sistemov privzame trenutni datum kot datum računa in to kombinira s plačilnimi pogoji, shranjenimi v glavni datoteki stranke, da pride do izračunanega roka zapadlosti. Ker je trenutni datum vedno poznejši od datuma računa, to pomeni, da bo družba plačala z zamudo.

Rešitev te težave je, da na računu v krepkem tisku z veliko pisavo in v svojem polju na vidnem mestu na strani navedete točen datum zapadlosti plačila. S tem je veliko manj verjetno, da bo kupec prezrl vnos roka zapadlosti v programsko opremo za terjatve. Še bolje, na računu ne navedite nobenih plačilnih pogojev - samo datum zapadlosti; če predstavite manj informacij, je večja verjetnost, da bo kupec na računu našel datum zapadlosti.