Finance

Proračun življenjskega cikla

Proračun življenjskega cikla je ocena celotnega zneska prodaje in dobička, ki ga je treba pridobiti od izdelka v ocenjeni življenjski dobi. Ta ocena vključuje stroške razvoja, trženja in servisiranja izdelka. Tako zajeti časovni razpon traja od uvedbe izdelka kot zasnove zasnove do njegovega predvidenega umika s trga. Proračuni v življenjskem ciklu so koristni za oceno dobička in denarnih tokov, povezanih s projektom, in se lahko uporabijo pri odločanju, ali bodo vlagali v izdelek. Ključni element te analize je ocena življenjske dobe izdelka, saj so menedžerji preveč optimistični in ocenjujejo daljšo življenjsko dobo, kot je v resnici, kar ima za posledico precenjeno prodajo.

Koncept se lahko uporablja tudi za določanje ravni naložbe v različnih fazah življenja izdelka. Na primer, vlaganje dodatnih sredstev v močnejši izdelek lahko zmanjša ocenjene stroške garancijskih zahtevkov in storitev za stranke pozneje v življenjski dobi izdelka.