Finance

Racionalizacija kapitala

Racionalizacija kapitala je postopek odločanja, ki se uporablja za izbiro kapitalskih projektov, kadar je na voljo omejena količina sredstev. Tudi obdavčitev se lahko uvede, kadar je financiranja dovolj, vendar ga vodstvo omejuje na nekatere dele poslovanja, da bi poudarilo naložbe na druga področja. Obstaja več načinov, kako se vključiti v normiranje kapitala, vključno z naslednjimi:

  • Financiranje omejite na tista področja, ki bodo najverjetneje prinesla največ donosa.

  • Usmerite sredstva v strateško pomembna področja.

  • Usmeritev financiranja v operacije z ozkimi grli za povečanje pretovora.

  • Za izračun neto sedanje vrednosti uporabite višje stroške kapitala, da odstranite projekte z nižjimi donosi.

Morda obstaja omejitev financiranja, ki povzroči obvladovanje kapitala, kadar podjetje ne more pridobiti sredstev iz zunanjih virov po razumni ceni ali kadar se poslovodstvo odloči, da bo razpoložljiva sredstva razdelilo v druge namene, na primer izplačilo dividend vlagateljem.