Finance

Kako napisati knjigovodsko knjigo

Vnos v dnevnik je metoda, ki se uporablja za vnos računovodske transakcije v računovodske evidence podjetja. Vsak vnos v reviji mora ustvariti vsaj dva enaka in kompenzirajoča se vnosa. To je zato, ker vsaka transakcija vključuje spremembo na vsaj dveh mestih v računovodskih evidencah, zato mora biti vsota vseh obremenitev in dobropisov uravnotežena. Na primer:

  • Ko evidentirate račun dobavitelja, to poveča tako račun odhodkov kot tudi račun obveznosti (obveznosti)

  • Ko posnamete račun stranke, to poveča prihodek in račun terjatev (sredstva)

  • Ko kupite osnovno sredstvo, to poveča račun osnovnih sredstev in zmanjša denarni račun

  • Ko plačate zaposlenim, to poveča stroške plač in zmanjša denarni račun

Oblika vnosa v dnevniku je, da prvi stolpec vsebuje ime / številko računa, v katerega se vnos izvaja, drugi stolpec vsebuje vneseni znesek bremenitve, tretji stolpec pa vneseni znesek dobropisa. Ime / številka računa, ki se knjiži, je zamaknjeno. Koristno je tudi vključiti enolično identifikacijsko številko vpisa v dnevnik in datum vnosa ter kratek opisni opis. Če je zapisov v reviji veliko, boste morda želeli vključiti tudi blok podpisa odobritve ter blok podpisa in datuma za osebo, ki vnese dnevnik v računovodsko programsko opremo. Oblika osnovnega dnevnika je:

$config[zx-auto] not found$config[zx-overlay] not found