Finance

Transakcija dolžine roke

Nepristranska transakcija je pogajanje med dvema strankama, kadar ti nista povezani. Ta vrsta dogodkov ne vključuje trgovanja na podlagi notranjih informacij med pogodbenicama in nobena stranka nima neupravičenega vpliva, da sprejme pogoje, ki se razlikujejo od pogojev, ki so trenutno sprejeti na trgu. Predvideva se, da sta obe stranki v transakciji dobro obveščeni.

Na primer, transakcije na borzah vključujejo nedoločene transakcije, saj se z vrednostnimi papirji trguje med številnimi strankami izključno na podlagi ponujenih cen. Nasprotno pa prodaja premoženja znotraj družine verjetno ne bo nedotaknjena, saj prodajalec morda ponuja izdelek po precej nižji ceni, kot bi jo lahko dobili, če kupec ne bi bil družinski član.

Pomembno je dokazati, da je bila transakcija zaključena na nedosegljiv rok, tako da se upravičenci do izida ne morejo pritožiti, da iz posla niso prejeli celotnega plačila. Na primer, prodajo sredstva po zelo nizki ceni bi lahko šteli za darilo in ne za prodajno transakcijo, kar bi lahko imelo škodljive davčne učinke za kupca. Koncept se uporablja tudi pri določanju transfernih cen med odvisnimi družbami, tako da cene niso neobičajno visoke ali nizke (kar lahko vpliva na obdavčljivi dohodek odvisne družbe).