Finance

Izdaja dolga

Izdaja dolga je fiksna obveznost odplačevanja posojila. Organizacije izdajajo dolg, da bi ustvarile sredstva za interno uporabo, na primer za podporo večji prodaji z več obratnega kapitala. Vlade običajno izdajajo dolg, da bi plačale lokalne infrastrukturne projekte. Vrste dolžniških izdaj vključujejo obveznice, zadolžnice, najeme, hipoteke in bankovce. Obveznost dolga vključuje pogodbeno obveznost plačila posojilodajalcu določene obrestne mere in vračilo zneska prvotnega posojila do določenega datuma.