Finance

Opredelitev glavnega trga

Glavni trg je tisti trg, ki ima največji obseg in raven aktivnosti za prodajo določenih sredstev ali obveznosti. Trg, na katerem izhaja poštena vrednost, bi moral biti glavni trg sredstva ali obveznosti, saj bi večji obseg transakcij, povezan s takim trgom, verjetno povzročil najboljše cene za prodajalca. Predpostavlja se, da je glavni trg trg, na katerem podjetje običajno proda zadevno vrsto sredstva ali poravna obveznosti. Določitev glavnega trga je torej z vidika poročevalskega subjekta; drugačen trg je lahko glavni trg za konkurenta.

Cena na glavnem trgu, ki se uporablja za merjenje poštene vrednosti, se ne prilagaja transakcijskim stroškom. Vendar bi bilo treba pošteno vrednost, pridobljeno na glavnem trgu , prilagoditi stroškom, potrebnim za prevoz sredstva s trenutne lokacije na ta trg.