Finance

Odprite račun

Odprt račun je dogovor med podjetjem in stranko, pri katerem lahko kupi blago in storitve na podlagi odloženega plačila. Kupec nato plača posel kasneje. Ta dogovor je običajno omejen z najvišjim zneskom dobropisa, ki ga je organizacija pripravljena dati stranki.

Koncept odprtega računa se nanaša tudi na kateri koli račun, ki ima nično stanje.