Finance

Opredelitev agenta

Zastopnik je posameznik ali podjetje, ki deluje v imenu druge stranke. Ta pristojnost je lahko izrecna (s sporazumom) ali implicitna. Zastopnik lahko sklepa pogodbena razmerja v imenu svojega naročnika. Zastopnik lahko sproži odgovornost za glavnega zavezanca, kadar deluje v okviru svojih odgovornosti za to stranko. Primeri agentov so prodajni zastopniki in pomorski agenti. Drug primer je nekdo, ki začne pogajanja v imenu stranke.