Finance

Izjava o družbenem vplivu

Izjava o družbenem vplivu je pisna razlaga organizacije, kako njene dejavnosti vplivajo na skupnosti, v katerih deluje. Izjava je osredotočena na družbeni in okoljski vpliv podjetja. Naslednje teme so primeri, kaj bi lahko vključili v izjavo:

  • Ure prostovoljnega dela zaposlenih v podjetju

  • Donacije lokalnim skupnostim in dobrodelnim organizacijam

  • Število delovnih mest, ustvarjenih na lokalnem območju

  • Prizadevanja za sanacijo okolja na tem območju

  • Uporaba obnovljive energije za obratovanje električne energije

  • Splošna raven zmanjšanja energije

  • Minimalna uporaba odlagališč

Organizacije uporabljajo izjave o družbenem vplivu, da med zainteresiranimi stranmi ustvarijo boljši vtis, namesto da bi predstavile podobo, da so zgolj osredotočene na ustvarjanje dobička. Te izjave se lahko distribuirajo po več kanalih, kot so letno poročilo, spletno mesto podjetja in sporočila za javnost.