Finance

Odložena bremenitev

Odložena bremenitev je odhodek, ki še ni bil porabljen, zato je začasno razvrščen kot sredstvo. Ko so izdatki porabljeni, se zaračunajo odhodkom. Odložene obremenitve se običajno razvrstijo v račun vnaprej plačanih stroškov, ki je v bilanci stanja prikazan kot obratno sredstvo Primeri odloženih bremenitev so predplačniško zavarovanje, predplačniški zdravstveni stroški in predplačniško oglaševanje.

Podobni pogoji

Odložena bremenitev je znana tudi kot predplačniški strošek.