Finance

Prvotni stroški

Prvotni strošek je cena, plačana za prvo pridobitev sredstva. Šteje se, da ti stroški vključujejo stroške nakupa sredstva, prevoza sredstva do mesta, kjer je namenjeno uporabi, namestitve in preizkušanja. Prvotni stroški vključujejo tudi prometne davke in druge dajatve. Izvirni stroški so stroški, po katerih je sredstvo evidentirano v glavni knjigi. Kasneje se lahko zmanjša v glavni knjigi, če je tržna vrednost sredstva nižja od njegove amortizirane ali odplačne vrednosti.

Podobni pogoji

Prvotni stroški so znani tudi kot zgodovinski stroški.