Finance

Navzkrižna cenovna elastičnost povpraševanja

Navzkrižna cenovna elastičnost povpraševanja je merilo spremembe povpraševanja po enem izdelku, ko se spremeni cena drugega izdelka. Izračuna se kot odstotna sprememba povpraševanja po enem izdelku, deljena z odstotno spremembo cene drugega izdelka. Formula je:

Odstotna sprememba povpraševanja po enem izdelku ÷ Odstotna sprememba cene drugega izdelka

= Navzkrižna cenovna elastičnost povpraševanja

Če med obema izdelkoma ni povezave, bo to razmerje nič. Če pa je izdelek veljaven nadomestek izdelka, katerega cena se je spremenila, bo prišlo do pozitivnega razmerja - to pomeni, da bo povišanje cene enega izdelka povzročilo povečanje povpraševanja po drugem izdelku. Nasprotno pa, če se dva izdelka običajno kupujeta skupaj (znana kot dopolnilna proizvoda), bo sprememba cene povzročila negativno razmerje - to pomeni, da bo povišanje cene enega izdelka povzročilo zmanjšanje povpraševanja po drugem izdelku. Tu so primeri različnih rezultatov razmerja za navzkrižno cenovno elastičnost povpraševanja:

Pozitivno razmerje = Ko se vstopna cena v kinodvorani poveča, se povpraševanje po prenesenih filmih poveča, ker preneseni filmi nadomestijo kino.

Negativno razmerje = Ko se vstopna cena v kinodvorani poveča, se zmanjša tudi povpraševanje v bližnji parkirni hiši, ker tam parkira manj ljudi, da bi šli v kino. To so komplementarni izdelki.

Ničelno razmerje = Ko se vstopna cena v kinodvorani poveča, povpraševanje v bližnji prodajalni pohištva ostane nespremenjeno, ker nista povezana.

Če obstaja močan komplementarni odnos med dvema izdelkoma, bo povišanje cen enega izdelka močno negativno vplivalo na drugi izdelek. Če obstajata dva tesna nadomestka , bo povišanje cen enega izdelka močno pozitivno vplivalo na drugi izdelek.

Podjetje lahko v svojih cenovnih strategijah uporabi koncept navzkrižne cenovne elastičnosti povpraševanja. Hrana, ki jo postrežejo v kinu, na primer močno dopolnjuje število prodanih gledaliških vstopnic, zato je morda smiselno znižati cene vstopnic, da bi pritegnili več gledalcev filmov, kar posledično poveča prodajo hrane. Tako je lahko neto učinek znižanja cen vstopnic večji skupni dobiček lastnika gledališča.

Podjetje lahko uporablja tudi močno blagovno znamko svoje linije izdelkov, da ublaži učinek nadomestitve. Tako lahko podjetje s porabo denarja za oglaševanje povzroči, da kupci toliko želijo kupiti njegove izdelke, da jih zvišanje cen ne bo poslalo k nadomestnim izdelkom (vsaj ne v določenem cenovnem razponu).