Finance

Nerazdeljene obresti

Nerazdeljeni obresti nastanejo, ko si lastniki delovnih obresti delijo prihodke in odhodke v skladu s svojimi sorazmernimi lastniškimi deleži. Na primer, v operaciji skupnega interesa XE "Skupni interes: operacije" obstaja dogovor med dvema ali več lastniki delujočih deležev, pri čemer je en lastnik določen za upravljavca nepremičnine, vsak lastnik pa obdrži nerazdeljen delež v nepremičnini . Operater je odgovoren za splošno upravljanje najema.

Alternativna ureditev je deljena obrestna ureditev, pri kateri lastniki delovnih obresti prejemajo prihodek in plačujejo stroške na podlagi lastništva določene površine.