Finance

Pridobitev

Do prevzema pride, ko podjetje pridobi nadzor nad drugim subjektom. Pridobitev se običajno doseže z nakupom večine glasovalnih delnic, ki jih imajo investitorji, včasih zaradi ugovorov upraviteljev prevzetega podjetja. Morda bo treba plačati premijo nad tržno ceno, da bi prepričali vlagatelje, da prodajo svoje delnice. Plačilo za nakup je lahko v gotovini, dolgu ali zalogi prevzemnika.

Prevzemnik prevzem obračuna tako, da nabavno ceno dodeli pošteni vrednosti sredstev in obveznosti prevzetega podjetja. Morebitni presežni znesek kupnine je razvrščen kot dobro ime, ki se šteje za dolgoročno sredstvo. Dobro ime se redno pregleduje, da se ugotovi, ali je sredstvo oslabljeno. Ko je prevzem končan, prevzemnik konsolidira računovodske izkaze prevzetega podjetja z lastnimi računovodskimi izkazi.

Obstaja več razlogov, zakaj bi se podjetje morda želelo ukvarjati s prevzemnimi dejavnostmi, vključno z naslednjimi:

  • Za doseganje večje ekonomije obsega

  • Za pridobitev dragocene blagovne znamke

  • Za pridobitev intelektualne lastnine

  • Za pridobitev ključnih kupcev

  • Da postanemo bolj geografsko raznoliki

  • Znižanje stroškov z združevanjem operacij

  • Za hitrejši vstop v tržno nišo

  • Zapolniti luknje v liniji izdelkov podjetja

  • Da bi prevzeto podjetje ločili od drugih potencialnih prevzemnikov

  • Zmanjšati količino razpoložljivih proizvodnih zmogljivosti v industriji