Finance

Časovno upravljanje

Časovno upravljanje se osredotoča na zmanjšanje časa, potrebnega za dokončanje procesa. Koncept se najpogosteje uporablja na proizvodnem področju, kjer zmanjšanje časa odpravlja stroške dela in zaloge, s čimer postanejo izdelki podjetja stroškovno bolj konkurenčni. Podjetje, ki se nenehno osredotoča na časovno vodeno upravljanje, bi moralo v daljšem časovnem obdobju ustvariti znatno prednost pred tekmeci. Ta pristop ima za organizacijo naslednje prednosti:

  • Hitrejši odzivni časi strank

  • Nižji stroški dela

  • Zmanjšana naložba v zaloge

  • Zmanjšane ravni proizvodnih odpadkov

  • Krajši cikli razvoja izdelkov

Časovno vodenje najučinkoviteje deluje, kadar podjetje ni obremenjeno z omejevalnimi pravili dela in kadar med vodstvom in zaposlenimi obstaja velika stopnja zaupanja v nenehne spremembe procesov.

Ker si časovno usmerjeno upravljanje prizadeva skrčiti čas, vložen v podjetje, ga lahko štejemo za orodje vitke filozofije upravljanja.