Finance

Hčerinska družba v popolni lasti

Hčerinsko podjetje v popolni lasti je subjekt, katerega delnice so v celoti v lasti drugega podjetja. Lastnik se imenuje nadrejeni. Odvisna družba lahko postane v celoti v lasti zaradi prevzema ali ker je obvladujoče podjetje ločilo določena sredstva in obveznosti v ločeno podjetje. Obstaja več razlogov, zakaj bi matična družba želela imeti hčerinsko družbo v popolni lasti, vključno z naslednjimi:

  • Ohraniti dragocene pogodbe s strankami, ki bi sicer prenehale, če bi bila odvisna družba likvidirana.

  • Za upravljanje poslovanja v tuji državi.

  • Ločiti določen profil tveganja od sredstev nadrejenega podjetja.

  • Pripoznati ali razbremeniti obdavčljivi dohodek, odvisno od davčnih stopenj, kjer ima hčerinsko podjetje.

  • Da bi ločili poslovanje odvisne družbe od poslovanja preostale družbe.

Nadrejeno podjetje ima lahko veliko odvisnih družb v popolni lasti, odvisno od tega, v kolikšni meri upravlja svoje poslovanje na podlagi predhodnih dejavnikov.

Kadar hčerinsko podjetje ni v popolni lasti, imajo tudi tretje osebe lastniški delež v hčerinskem podjetju. To se lahko zgodi, ko lastnik ni mogel kupiti vseh obstoječih delnic v odvisni družbi ali kadar se lastnik odloči omejiti skupni znesek svoje naložbe v hčerinsko podjetje.