Finance

Nezavarovalno tveganje

Nezavarovalno tveganje je položaj, v katerem nobena zavarovalnica ni pripravljena zagotoviti kritja. Prevzem nezavarovalnega tveganja bi sicer zavarovalnico tvegal zaradi zelo velikih izplačil, ki bi lahko ogrozila njegovo solventnost. Sledijo situacije, ki lahko povzročijo takšno tveganje:

  • Količino tveganja je težko določiti

  • Stroški zavarovanja bi bili preveliki

  • Incidenti, ki povzročajo izgube, naj bi bili precej pogosti

  • Zagotavljanje kritja je nezakonito, na primer povračilo stroškov za nezakonito dejanje

Kadar tveganje ni zavarovano, podjetje bodisi prestrukturira svoje poslovanje, da se izogne ​​tveganju, bodisi ustvari rezervo za kritje morebitnih izgub.