Finance

Posredni stroški

Posredni stroški so stroški, ki jih uporablja več dejavnosti in jih zato ni mogoče dodeliti določenim stroškovnim objektom. Primeri stroškovnih predmetov so izdelki, storitve, geografske regije, distribucijski kanali in kupci. Namesto tega so za poslovanje podjetja kot celote potrebni posredni stroški. Koristno je opredeliti posredne stroške, tako da jih je mogoče izključiti iz odločitev o kratkoročnih cenah, kadar želi vodstvo določiti cene tik nad spremenljivimi stroški izdelkov. Posredni stroški se znotraj določenih obsegov proizvodnje ali drugih kazalnikov dejavnosti bistveno ne razlikujejo in se zato štejejo za fiksne stroške. Primeri posrednih stroškov so:

  • Računovodski in pravni stroški

  • Administrativne plače

  • Pisarniški stroški

  • Najemnina

  • Varnostni stroški

  • Telefonski stroški

  • Pripomočki

Podobni pogoji

Posredni stroški, ki nastanejo v proizvodnih operacijah, so znani kot proizvodni režijski stroški, medtem ko so posredni stroški, nastali na splošnem in upravnem področju, znani kot administrativni režijski stroški.