Finance

Davek od amortizacije

Davčni ščit za amortizacijo je tehnika znižanja davka, pri kateri se od obdavčljivega dohodka odštejejo stroški amortizacije. Znesek, za katerega amortizacija zavaruje zavezanca pred davki od dohodka, je veljavna davčna stopnja, pomnožena z zneskom amortizacije. Če je na primer veljavna davčna stopnja 21% in je znesek amortizacije, ki ga je mogoče odšteti, 100.000 USD, potem je ščitnik davka na amortizacijo 21.000 USD.

Kdor namerava uporabiti amortizacijski ščit, bi moral razmisliti o uporabi pospešene amortizacije. Ta pristop omogoča davkoplačevalcu, da v prvih nekaj letih življenjske dobe osnovnega sredstva pripozna večji znesek amortizacije kot obdavčljivi odhodek, kasneje v življenju pa manj amortizacije. Z uporabo pospešene amortizacije lahko davčni zavezanec pripoznanje obdavčljivega dohodka odloži do poznejših let in s tem odloži plačilo davka od dohodka državi.

Uporaba amortizacijskega ščitka je najbolj uporabna v premoženjsko intenzivnih panogah, kjer je mogoče amortizirati velike količine osnovnih sredstev. Nasprotno pa ima lahko storitveno podjetje malo (če sploh) osnovnih sredstev in zato ne bo imelo pomembnega zneska amortizacije, ki bi ga lahko uporabili kot davčni ščit.

Koncept davčnega ščita morda ne bo veljal v nekaterih državnih jurisdikcijah, kjer amortizacija kot davčni odtegljaj ni dovoljena. Koncept je lahko uporaben, vendar ima manjši učinek, če pospešena amortizacija ni dovoljena; v tem primeru se za izračun zneska dovoljene amortizacije uporabi enakomerna amortizacija.

V organizacijah, ki pripravo svojih davčnih obračunov oddajo zunanjim izvajalcem, se lahko od pripravljavca davčne napovedi vodi vodenje ločenega seznama amortiziranih sredstev, za katere pripravljavec izračuna najbolj agresivno dovoljeno pospešeno amortizacijo za vključitev v davčne napovedi. Medtem družba vzdržuje lastne izračune amortizacije za poročanje v računovodskih izkazih, za katere je verjetneje, da uporabljajo enakomerno metodo amortizacije. Ta alternativna obravnava omogoča uporabo enostavnejših amortizacijskih metod za pripravo računovodskih izkazov, kar lahko prispeva k hitrejšemu zaključnemu postopku.

Povezani tečaji

Načrtovanje davka od dohodkov pravnih oseb

Mini tečaj obdavčitve dohodkov pravnih oseb

$config[zx-auto] not found$config[zx-overlay] not found