Finance

Akumulirana amortizacija - oprema

Akumulirana amortizacija - oprema je skupni znesek amortizacije, ki je obračunan za sredstvo. Račun ima naravno kreditno stanje. Stanje na tem računu se seznani z računom osnovnih sredstev, da se doseže neto knjigovodska vrednost vse opreme. Ko se oprema proda, se pripadajoči znesek nabrane amortizacije odstrani z računa nabrane amortizacije - opreme.