Finance

Ko pride do lastništva zalog pod pogoji FOB

Izraz FOB je okrajšava od free on board. Če je blago odposlano po destinaciji FOB, stroške prevoza plača prodajalec, lastništvo pa ne mine, dokler prevoznik blaga ne dostavi kupcu.

To blago je del zaloge prodajalca med prevozom. Če je blago odposlano na FOB pošiljanju, stroške prevoza plača kupec in lastništvo preide, ko prevoznik prevzame blago. To blago je del zaloge kupca med prevozom. Izraza FOB destinacija in pošiljka FOB pogosto označujeta določeno lokacijo, na kateri se prenaša naslov blaga, na primer FOB Denver. To pomeni, da prodajalec obdrži lastninsko pravico in tveganje izgube, dokler blaga ni dostavljeno skupnemu prevozniku v Denverju, ki bo zastopnika kupca. Utemeljitev teh odločitev izvira iz agencijskega prava, saj je prenos lastninske pravice odvisen od tega, ali prevoznik, ki ima fizično posest blaga, deluje kot zastopnik prodajalca ali kupca.