Finance

Donosnost prodaje in dodatki

Donos od prodaje in popravki vrednosti je postavka v izkazu poslovnega izida. Če je ta znesek velik sorazmerno s celotno prodajo, to pomeni, da ima podjetje težave s pošiljanjem visokokakovostnega blaga svojim strankam.

Vrstica z donosom prodaje in dodatki je predstavljena kot odštevanje od postavke bruto prodaje in je namenjena zmanjšanju prodaje za znesek donosa izdelkov od kupcev in dodeljenih prodajnih kuponov. V izkazu poslovnega izida ji sledi postavka neto prodajne postavke, ki je izračun, ki sešteje bruto prodajno postavko in negativni znesek v postavki donosov od prodaje in popravkov.

Ta vrstica je združevanje dveh računov glavne knjige, to sta račun donosov od prodaje in račun prodajnih dodatkov. Oba računa sta nasprotna, kar pomeni, da izravnata bruto prodajo. Naravni saldo na teh računih je bremenitev, kar je obratno od naravnega stanja na računu bruto prodaje.

Oba računa se včasih lahko združita v en račun v glavni knjigi. To se običajno zgodi, kadar so stanja na teh računih sorazmerno majhna, zato ni smiselno ločeno slediti donosom in pravicam.

$config[zx-auto] not found$config[zx-overlay] not found