Finance

Prekinjeno poslovanje

Poročanje o ustavljenem poslovanju

Prekinjeno poslovanje je rezultat poslovanja sestavnega dela podjetja, ki je bodisi v posesti za prodajo bodisi je že bilo odsvojeno. Določene rezultate poslovanja je treba v računovodskih izkazih sporočiti kot ustavljeno poslovanje, če sta prisotna oba naslednja pogoja:

  • Posledično izločanje . Transakcija odtujitve bo povzročila, da bodo poslovanje in denarni tokovi komponente izločeni iz poslovanja podjetja.

  • Stalno sodelovanje . Po zaključku transakcije odtujitve družba ne bo več vključena v poslovanje komponente. Stalno sodelovanje vključuje zmožnost vplivanja na operativne ali finančne politike odtujene komponente.

Prenehani scenariji delovanja

Spodaj so primeri računovodstva za ustavljeno poslovanje:

(1) Armadillo Industries namerava zaradi pomanjkanja prodaje odpovedati enega od izdelkov iz zabojnikov pod pritiskom. Izdelek je del večje skupine izdelkov, za katero se spremljajo denarni tokovi. Ker Armadillo ne spremlja denarnih tokov na ravni posameznega izdelka, ni treba razvrščati operacij, povezanih z enim izdelkom, kot ustavljeno poslovanje.

(2) Po nadaljnjem premisleku se Armadillo odloči, da bo celotno skupino izdelkov zabojnikov uvrstil v prodajo. Ker so denarni tokovi povezani s to večjo skupino, bi jo moral Armadillo razvrstiti kot ustavljeno poslovanje.

(3) Armadillo proda eno od svojih maloprodajnih trgovin distributerju in sklene pogodbo o dobavi blaga novemu lastniku trgovine. Rezultat tega bo, da se bo večina denarnih tokov iz trgovine nadaljevala kljub spremembi lastništva. V tem primeru trgovina ni primerna za ukinitev poslovanja.

(4) Armadillo prodaja eno od svojih proizvodnih linij. Del prodajne pogodbe določa, da bo kupec Armadillu v prihodnjih treh letih plačeval petodstotno licenčnino za kakršno koli prodajo, povezano z linijo izdelkov. Armadillo ne bo neprekinjeno sodeloval v proizvodni liniji. Ker Armadillo ne bo bistveno nadalje sodeloval in so posledični denarni tokovi posredni, je treba linijo izdelkov razkriti kot ustavljeno delovanje.

Če so izpolnjeni prejšnji pogoji in je sestavni del namenjen prodaji, mora podjetje poročati o rezultatih poslovanja sestavnega dela za tekoče in prejšnja obdobja v ločenem odseku ustavljenega poslovanja izkaza poslovnega izida. Pod enakimi pogoji, vendar kadar je bila komponenta prodana, mora podjetje poročati o rezultatih poslovanja komponente za tekoče in pretekla obdobja ter o morebitnih dobičkih ali izgubah ob odtujitvi v ločenem odseku ustavljenega poslovanja izkaza poslovnega izida.

Na primer, Armadillo Industries se je odločila, da bo svoj oddelek z oklepi, ki izgublja denar, prodala na prodaj, kar ima za posledico naslednje poročanje v spodnjem delu izkaza poslovnega izida:

$config[zx-auto] not found$config[zx-overlay] not found