Finance

Definicija predplačniškega oglaševanja

Predplačniško oglaševanje je račun kratkoročnih sredstev, v katerem je shranjeno vse oglaševanje, ki je bilo vnaprej plačano, vendar še ni porabljeno. Ker se ti stroški porabijo (na primer s predvajanjem televizijskih ali internetnih oglasov), se ustrezni del tega sredstva pripozna kot strošek oglaševanja.

Če je znesek predplačniškega oglaševanja majhen, zanj morda ni ločenega računa glavne knjige. Namesto tega se sredstvo prikaže na računu sredstva za vnaprej plačane odhodke.