Finance

Opredelitev lastniškega kapitala

Lastniški kapital so sredstva, ki jih vlagatelji v podjetje vplačajo v zameno za navadne ali prednostne delnice. To predstavlja osnovno financiranje podjetja, ki se mu lahko doda dolžniško financiranje. Ko so ta sredstva enkrat vložena, so v nevarnosti, saj vlagatelji v primeru likvidacije podjetja ne bodo poplačani, dokler terjatve vseh drugih upnikov ne bodo poravnane. Kljub temu tveganju so vlagatelji pripravljeni zagotoviti lastniški kapital iz enega ali več naslednjih razlogov:

  • Lastništvo zadostnega števila delnic daje vlagatelju določeno mero nadzora nad poslom, v katerem je bila naložba izvedena.

  • Družba, v katero naložbi, lahko delničarjem občasno izda dividende.

  • Cena delnic se sčasoma lahko podraži, tako da lahko vlagatelji prodajo svoje delnice z dobičkom.

Z računovodskega vidika se lastniški kapital šteje za vse sestavne dele lastniškega kapitala v bilanci stanja, ki vključuje nominalno vrednost vseh prodanih delnic, dodatni vplačani kapital, zadržani dobiček in izravnalni znesek zakladnice delnice (odkupljene delnice).

Z vidika vrednotenja se za lastniški kapital šteje neto znesek vseh sredstev, ki bi se vrnila vlagateljem, če bi bilo treba unovčiti vsa sredstva in poravnati vse obveznosti podjetij. V nekaterih primerih je to lahko negativna številka, saj je lahko tržna vrednost sredstev podjetja nižja od skupnega zneska obveznosti.

Alternativna oblika kapitala je dolžniško financiranje, kjer vlagatelji v podjetje vplačajo tudi sredstva, vendar pričakujejo, da bodo odplačana skupaj z obrestmi v prihodnosti.

$config[zx-auto] not found$config[zx-overlay] not found