Finance

Razlika med amortizacijo v izkazu poslovnega izida in bilanci stanja

Amortizacijski rok se nahaja tako v izkazu poslovnega izida kot v bilanci stanja. V izkazu poslovnega izida je naveden kot odhodek amortizacije in se nanaša na znesek amortizacije, ki je bil odhodku zaračunan samo v tem poročevalnem obdobju. V bilanci stanja je navedena kot nabrana amortizacija in se nanaša na kumulativni znesek amortizacije, ki je obračunan za vsa osnovna sredstva. Akumulirana amortizacija je nasprotni račun in je seznanjena s postavko osnovnih sredstev, da se doseže neto vsota osnovnih sredstev. Razlike so torej:

  • Obdobje zajeto . Amortizacija v izkazu poslovnega izida velja za eno obdobje, amortizacija v bilanci stanja pa je kumulativna za vsa osnovna sredstva, ki jih ima organizacija še vedno.

  • Znesek . Stroški amortizacije v izkazu poslovnega izida so bistveno manjši od zneska v bilanci stanja, saj lahko bilančni znesek vključuje amortizacijo za več let.

  • Narava . Amortizacija v izkazu poslovnega izida je odhodek, medtem ko je nasprotni račun v bilanci stanja.

Podjetje na primer nabavi stroj, ki stane 60.000 USD in ima dobo koristnosti pet let. To pomeni, da mora stroj amortizirati po ceni 1000 USD na mesec. Za decembrski izkaz poslovnega izida ob koncu drugega leta znaša mesečna amortizacija 1000 USD, kar je prikazano v vrstici odhodkov za amortizacijo. Za decembrsko bilanco stanja je naštetih 24.000 ameriških dolarjev nabrane amortizacije, saj je to skupni znesek amortizacije, ki je bil stroju zaračunan v zadnjih 24 mesecih.