Finance

Ton na vrhu

Ton na vrhu opredeljuje stopnjo zavezanosti vodstva in upravnega odbora k odprti, pošteni in etično korektni korporativni kulturi. To je ključni element sistema nadzora organizacije, saj ustrezna podpora od zgoraj zagotavlja trdno podlago za nadzor. Če pa zaposleni na vrhu organizacije vidijo nepošteno in neetično vedenje, bodo veliko manj verjetno podprli sistem nadzora in se bodo bolj verjetno ukvarjali z goljufivimi dejavnostmi. Skratka, zaposleni pozorno spremljajo dejanja svojih nadzornikov in ponavadi posnemajo njihovo vedenje.