Finance

Denarna postavka

Denarna postavka je sredstvo ali obveznost, ki prinaša pravico do prejema ali dostave določenega ali določljivega števila enot valute. Denarne postavke se sčasoma še naprej lahko pretvorijo v enako količino valute. Primeri denarnih postavk so:

  • Gotovina

  • Vrednostni papirji

  • Terjatve

  • Obveznosti

  • Davek na promet

  • Plačljivi Zapiski

Ko imajo denarna sredstva v lasti, njihova kupna moč običajno upada, saj inflacija zmanjšuje njihovo vrednost. Nasprotno pa se pri zadrževanju denarnih obveznosti njihova kupna moč poveča, ker jih je mogoče izplačati s sredstvi, ki so zaradi učinkov inflacije upadla.

Nedenarne postavke se na podlagi sprememb v ponudbi in povpraševanju ter prisotnosti zastaranja običajno pretvorijo v različne količine denarja. Na primer, denarno postavko, na primer potrdilo o vlogi, je mogoče pretvoriti v 1000 USD, medtem ko bo vozilo s časom verjetno upadalo.