Finance

Neaktiven zaposleni

Neaktivni delavec je posameznik, ki mu delovno razmerje še ni prenehalo in še vedno ne opravlja nobenih storitev za delodajalca. Na primer, oseba, ki je na invalidskem, zdravstvenem ali vojaškem dopustu, bi se štela za neaktivnega uslužbenca.