Finance

Ponudba stroškov

Stroški ponujanja so tisti izdatki za plačilo računovodskih, pravnih in zavarovalniških dejavnosti, povezanih z izdajo vrednostnih papirjev vlagateljem. Drugi stroški ponudbe zajemajo tiskanje prospektov, nadomestila za borzno kotacijo, provizije za registracijo in začetne provizije bonitetne agencije (če ponudba vključuje prodajo obveznic).