Finance

Neprofitno računovodstvo

Neprofitno računovodstvo se nanaša na edinstven sistem evidentiranja in poročanja, ki se uporablja za poslovne transakcije, ki jih izvaja neprofitna organizacija. Neprofitna enota je tista, ki nima lastniških deležev, ima drug namen poslovanja kot ustvariti dobiček in ki prejme pomembne prispevke tretjih oseb, ki ne pričakujejo donosa. Neprofitno računovodstvo uporablja naslednje koncepte, ki se razlikujejo od računovodstva profitnega podjetja:

  • Čista sredstva . Neto sredstva zavzamejo mesto kapitala v bilanci stanja, saj v neprofitni organizaciji ni vlagateljev, ki bi zavzeli lastniški položaj.

  • Omejitve donatorjev . Čista sredstva so razvrščena bodisi z omejitvami donatorjev bodisi brez omejitev donatorjev. Sredstva z donatorskimi omejitvami se lahko uporabljajo le na določene načine, pogosto pa so dodeljena samo določenim programom. Premoženje brez omejitev donatorjev se lahko uporablja za kakršen koli namen.

  • Programi . Neprofitna organizacija obstaja za zagotavljanje neke vrste storitve, ki se imenuje program. Neprofitna organizacija lahko izvaja več različnih programov, od katerih se vsak obračuna posebej. S tem si lahko ogledate prihodke in odhodke, povezane z vsakim programom.

  • Upravljanje in upravljanje . Stroški se lahko dodelijo klasifikaciji upravljanja in upravljanja, ki se nanaša na splošno režijsko strukturo neprofitne organizacije. Donatorji želijo, da je ta številka čim nižja, kar pomeni, da gre večina njihovih prispevkov naravnost v programe.

  • Zbiranje sredstev . Stroški se lahko dodelijo klasifikaciji zbiranja sredstev, ki se nanaša na prodajne in tržne dejavnosti neprofitne organizacije, kot so zbiranje prošenj, dogodki za zbiranje sredstev in pisanje predlogov za nepovratna sredstva.

  • Računovodski izkazi . Računovodski izkazi, ki jih pripravi neprofitno podjetje, se v več pogledih razlikujejo od računovodskih izkazov, ki jih izda profitni subjekt. Izkaz dejavnosti na primer nadomesti izkaz poslovnega izida, izkaz finančnega položaja pa bilanco stanja. Tako profitni kot neprofitni subjekti izdajo izkaz denarnih tokov. Nazadnje, za izkaz lastniškega kapitala ni enakovredne neprofitne organizacije, saj neprofitna nima lastniškega kapitala.

$config[zx-auto] not found$config[zx-overlay] not found