Finance

Odcepna točka

Ločnica je mesto v proizvodnem procesu, kjer se skupno izdelani izdelki odslej izdelujejo ločeno; tako je mogoče njihove stroške opredeliti ločeno po točki ločitve. Pred točko ločitve se proizvodni stroški razdelijo na skupno izdelane izdelke.