Finance

Mnenja APB

Mnenja APB so 31 verodostojnih izdaj Odbora za računovodska načela (APB). Vsako od teh mnenj je obravnavalo drugačno računovodsko vprašanje. Namen vsakega mnenja je bil razjasniti računovodsko temo, ki je bila različno razlagana od izdajateljev računovodskih izkazov.

Primeri tem, ki so bila zajeta v mnenjih, so bili obračunavanje amortizacije, najemi, pokojnine, davki od dohodka, dobiček na delnico, poslovne združitve, neopredmetena sredstva, naložbe in vmesno poročanje.

APB je izdajal mnenja od leta 1962 do 1973. Nekateri elementi mnenj so bili vključeni v pravno naslednico APB, ki je Odbor za standarde finančnega računovodstva (FASB).