Finance

Splošni dogovor

Splošni dogovor je dogovor, po katerem filmski studio plača odškodnino producentu v zameno za uporabo ustvarjalnih storitev te osebe. Po tem dogovoru ostane vse, kar je razvil producent, v studiu; ni mogoče kupiti drugje, če studio prenaša nadaljnjo produkcijo ali distribucijo filmskih konceptov. Splošni posli se običajno sklepajo samo v zvezi s televizijskimi projekti, ne pa tudi z igranimi filmi. V bistvu producent prejema plačo, da za določen čas zaklene svoje ustvarjalne sposobnosti.

Razumen delež stroškov teh splošnih poslov bi moral biti povezan s posebnimi filmskimi projekti glede na obseg, v katerem so stroški vezani na nakup, adaptacijo ali razvoj projektov. Kadar nobenega od teh stroškov ni mogoče povezati z določenimi projekti, se bremenijo za odhodke, kot so nastali.