Finance

Stroški naročanja

Stroški naročanja so stroški ustvarjanja in obdelave naročila dobavitelju. Ti stroški so vključeni v določanje količine ekonomskega naročila za zalogo. Primeri stroškov naročanja so:

  • Stroški priprave zahtevka za nakup

  • Stroški priprave naročilnice

  • Stroški dela, potrebni za pregled blaga, ko je prejeto

  • Stroški pospravljanja blaga po prejemu

  • Stroški obdelave računa dobavitelja v zvezi z naročilom

  • Stroški priprave in izdaje plačila dobavitelju

Stroški naročanja bodo določeni, ne glede na to, kako majhno je naročilo. Skupni znesek stroškov naročanja, ki ga ima podjetje, se bo povečeval s številom oddanih naročil. Te skupne stroške naročil lahko omilite tako, da oddate velika splošna naročila, ki pokrivajo dolga obdobja, in nato izdate sprostitve naročil proti splošnim naročilom.

Podjetje je morda pripravljeno dopuščati visoke skupne stroške naročanja, če je rezultat zmanjšanje njegovih celotnih knjigovodskih stroškov zalog. To razmerje se zgodi, ko podjetje naroči surovine in blago samo po potrebi, tako da je oddanih več naročil, vendar je na voljo malo zaloge. Podjetje mora spremljati svoje stroške naročanja in stroške zaloge zalog, da lahko pravilno uravnoteži velikosti naročil in s tem zmanjša skupne stroške.