Finance

Obvladljivi stroški

Obvladljivi stroški so tisti stroški, ki jih je mogoče kratkoročno spremeniti. Natančneje se šteje, da je strošek obvladljiv, če je odločitev, da se zanj nastane, ena oseba. Če odločitev namesto tega vključuje več posameznikov, potem stroškov ni mogoče nadzorovati z vidika nobenega posameznika. Če stroške organizaciji naloži tretja oseba (na primer davki), se teh stroškov ne šteje za obvladljive. Primeri obvladljivih stroškov so:

  • Oglaševanje

  • Bonusi

  • Neposredni materiali

  • Donacije

  • Prispevki in naročnine

  • Nadomestila za zaposlene

  • Pisarniški material

  • Usposabljanje

Povratne vrednosti nadzorovanih stroškov so fiksni stroški, ki jih je mogoče spreminjati le v daljšem časovnem obdobju. Primeri fiksnih stroškov so najemnina in zavarovanje.

Stroški bi lahko bili neobvladljivi na nizki ravni organizacije, ker vodja neposredne službe ni pooblaščen za nastanek ali zaustavitev stroškov. Vendar bi to pooblastilo lahko dobil starejši vodja. Tako je možno, da so stroški nadzorljivi na višjih ravneh organizacije in neobvladljivi nižje. Odločitev o plačilu izobraževanja zaposlenih je na primer lahko podpredsednik in ne lokalni vodja oddelka, zato je strošek podpredsednik podrejen, nadzornik oddelka pa ne.