Finance

Cena zaslužka večkratna

Čisti dobiček večkrat primerja dobiček na delnico, ki ga poroča podjetje, s tržno ceno svojih navadnih delnic. Vlagatelji na podlagi tega večkratnika presodijo, kako drag je delež delnic podjetja. Med upadajočim trgom se skupni večkratniki cenovnih dobičkov običajno zmanjšajo za delnice vseh podjetij, obratno pa se zgodi, ko se gospodarstvo širi.

Vlagatelji ponavadi dražijo cene delnic, kar večkrat poveča dobiček, če se v prihodnosti pričakuje večji dobiček, tudi če izdajatelj trenutno ne poroča o povečanem dobičku na delnico. To se lahko zgodi, ko se objavi ali objavi obetaven nov izdelek ali storitev. Množnik se lahko poveča tudi, ko prijavljeni dobiček na delnico preseže pričakovanja analitikov. Nasprotno pa je večkratnik verjetno, da se bo zmanjšal v katerem koli od naslednjih okoliščin:

  • Podjetje poroča o razočaranem zaslužku
  • Konkurent izda izdelek, ki bo neposredno konkuriral izdelkom podjetja
  • Trgovinske ovire z drugo državo so odstranjene, kar povečuje tveganje cenovne konkurence
  • Zoper podjetje je vložena tožba s potencialno velikim izplačilom

V vseh primerih kaže, da se bodo prihodki na delnico zmanjšali.